Studie- og ordensregler

Nedenstående er et resumé af skolens studie- og ordensregler. Læs studie- og ordensregler i fuldtekst.

Almindelig opførsel i Nakskov Udddannelsescenter

 • Der skal udvises passende adfærd og opførsel overfor centret og inventaret
 • Undervisningslokaler og pc-arbejdspladser efterlades i opryddet stand
 • Der må ikke indtages drikkevarer og mad andre steder end i kantinen, hvor man rydder op efter sig selv
 • Der er rygeforbud i centret og uden for på centretsgrund
 • Øl, vin, spiritus og rusmidler må ikke indtages i centret, ligesom salg og besiddelse af euforiserende stoffer naturligvis er kriminelt

Mødepligt

 • Der er mødepligt ved alle undervisningsaktiviteter
 • Der pligt til at aflevere de skriftlige opgaver
 • Lærerne registrerer fravær og manglende afleveringer
 • Der findes ikke lovligt fravær - lægekonsultation, tandlægebesøg, køretimer m.v. bør ligge udenfor skoletiden

Snyd ved skriftligt arbejde

På Nakskov Gymnasium og Hf accepteres snyd i forbindelse med skriftligt arbejde ikke. 

Sanktioner

Skolen har en række sanktionersmuligheder, hvis studie- og ordensreglerne ikke overholdes:

 • Mundtlig advarsel
 • Tab af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte)/retten til indstilling til SU for en periode
 • Skriftlig advarsel
 • Ændring af elevens/kursistens eksamensindstilling og -vilkår
 • Tab af retten til SU i den resterende del af skoleåret
 • Bortvisning

Læs mere om skolens fraværshåndtering

Oprykning til næste klassetrin

Hvis et karaktergennemsnit er under 2,0 kan skolen nægte eleven/kursisten oprykning til næste klassetrin.

Meddelelse fra eleven/kursisten til skolen om sygdom

Som følge af mødepligten bør en elev/kursist orientere skolen om sygdom eller anden årsag til fravær ved hver enkelt modul i Lectio.

Motiverende foranstaltninger

Nakskov Gymnasium og Hf belønner lavt frafald.

Studie- og ordensreglerne træder i kraft den 1. august 2008 

shemaleup.net xfetish.club jamporn.net