Gymnasiet

Præsentation af 1g – 3g  pr. 1. august 2017

Gymnasiet (STX) henvender sig til unge, der ønsker en adgangsgivende ungdomsuddannelse på det højeste niveau.

Uddannelsen varer tre år og afsluttes med studentereksamen. En studentereksamen består som hovedregel af mindst 4 A-niveau og et antal B-niveau og C-niveau fag. A er det højeste niveau. Til en studentereksamen hører desuden et studieretningsprojekt, som skrives i 3.g.

Uddannelsen indledes med et 3 måneder langt grundforløb, hvor eleverne får mulighed for at afklare faglige interesser og forudsætninger og præsenteres for de forskellige fagområder og fag, som indgår i studieretningerne. På baggrund heraf vælger eleven studieretningsforløb med start senest 1. uge af november. 

En studieretning består af studieretningsfag, valgfag og obligatoriske fag. Alle skal have minimum 4 A-niveau-fag, hvortil kommer et antal fag på B- og C-niveau afhængig af valg af studieretning og valgfag.

Se Nakskov Gymnasium og HF’s udbud af studeretninger 2017 : KLIK

I alle fag gives der årskarakterer, mens kun nogle fag udtrækkes til eksamen. Efter eksamen får du et eksamensbevis, som indeholder både års- og eksamenskarakterer.

En del detaljer vedr. de nye gymnasieuddannelser pr. 1. august 2017 er for tiden under udarbejdelse og derfor endnu ikke fastlagte.  Du kan læse mere herom her:

https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/reformafgymnasieuddannelserne2016

og du er også velkommen til at kontakte skolen.

I øvrigt kommer der orientering på din nuværende skole, og mandag den 20. november 2017 holder vi en orienteringsaften for dig og dine forældre.

xxxcomics